Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader

Kartlegging av frivillige organisasjoners mva kostnader. Formålet: Kartlegge hvordan de faktiske mva kostnadene til organisasjonene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell i momskompensasjons-ordningen for frivillige organisasjoner. Kartleggingen viser at samlede mva pliktige kostnader utgjør 36 prosent av søknads-grunnlaget, tilnærmet samme andel som i dagens ordning som er på 35 prosent. Det betyr at ordningen er så treffsikker som det er mulig å få den med en forenklet beregnings-modell. Samtidig viser kartleggingen at små organisasjoner har noe høyere mva kostnader enn store organisasjoner. Videre er det store variasjoner mellom organisasjoner i samme segment (organisasjoner som har tilsvarende driftskostnader).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)
  2. Mva kartlegging del 2.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:17:54.491841
MODIFIED 2018-01-24 23:00:29.367904+00:00
CREATED 2017-01-19 12:17:54.491841
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)