Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012

Rapporten tilhører rapportseriene NILU OR.

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2012. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2012. Ozonverdiene over Norge var tilnærmet normale 2012, bortsett fra vinterverdiene i Oslo som var lavere enn normalt. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 23:02:18.498929
MODIFIED 2015-12-19 23:02:18.810056
CREATED 2015-12-19 23:02:18.498929
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)