Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen startet opp i 2003. Elementer i systemet er nasjonale prøver, elev- og Lærlingundersøkelsene og Skoleporten. Rapporten tar for seg fremveksten av nye kvalitetsrutiner innenfor fag- og yrkesopplæringen. Rapporten baserer seg blant annet på spørreundersøkelser blant fagansvarlige og instruktører i bedrift, ansvarlige for fagopplæringen innenfor fylkeskommunen, ledere av yrkesopplæringsnemndene og utdanningsdirektørene ved fylkesmannens kontor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:23.693742
MODIFIED 2014-08-14 11:48:57.273493+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:23.693742
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)