Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I juni 2009 fikk Institutt for samfunnsforskning i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet å gjennomføre et utredningsprosjekt med fokus på ulike modeller for bruk av elektronisk demokrati (e-demokrati) i kommune-Norge. Utgangspunktet for prosjektet er seks kommuneprosjekter som har mottatt økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:02:52.830115
MODIFIED 2014-08-14 11:48:13.847278+00:00
CREATED 2013-11-23 13:02:52.830115
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)