Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten sammenstiller forliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter natur, dyreliv og mennesker

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 768.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:20:46.895658
MODIFIED 2016-08-12 06:01:49.294900+00:00
CREATED 2012-08-08 09:20:46.895658
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)