Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn

Rapporten tilhører rapportseriene Teknisk rapport.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra SFT og beskriver fordeler, ulemper og kostnader med forskjellige mudringsteknologier for fjerning av forurenset sjøbunn. Egnede avvanningsmetoder er også omtalt. Rapporten skal være en støtte når miljømyndigheter skal vurdere egnetheten av en mudringsmetode for ulike lokaliteter Målgruppen for rapporten er SFT og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:25.217224
MODIFIED 2014-08-14 11:44:43.089464+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:25.217224
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)