Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Muskxylen og muskketon i produkter i 2007

Kartlegging av utvikling i bruk og utslipp av muskxylen og muskketon. Oppdatert informasjon har vært informasjon om utviklingen i bruk av disse stoffene i produkter etter 2000 mangler i stor grad. De tallene som er brukt i ulike sammenhenger og rapporter i perioden etter 2000, bygger i stor grad på tall fra undersøkelser som bransjeorganisasjoner gjennomførte på 1990-tallet. Mye tyder på at bruken er redusert, men det har ikke funnet oppdatert informasjon om dette. Informasjonen peker også mot at bruken har vært overestimert, da det ser ut som bruken generelt er mindre i Nord-Europa enn i Sør-Europa.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 906.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:15.026145
MODIFIED 2016-08-12 06:03:32.330217+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:15.026145
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)