Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 : masteroppgave

Dette er en masteroppgave. I denne studien undersøker forfatteren ulike forhold som kan beskrive og forklare utviklingen av Helsetilsynets tilsynsrolle i perioden 1994-2005. Oppgaven drøfter to problemstillinger: Hvordan har innholdet i Helsetilsynets rolleutforming endret seg i perioden 1994 til 2005 og hva kan forklare dette? Hvordan er Helsetilsynets rolleutøvelse overfor spesialisthelsetjenesten endret etter 2002 og hva kan forklare dette? Oppgaven er i all hovedsak avgrenset til å omhandle den sentrale delen av Helsetilsynet og den er videre avgrenset til helsetjenestene. Hovedfokuset i forhold til rolleutformingen er tidsperioden 2002 til 2005, og rolleutøvelsen er avgrenset til virksomhetstilsyn overfor spesialisthelsetjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 528.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:31.414656
MODIFIED 2013-02-14 18:09:13.903034
CREATED 2010-12-15 04:41:31.414656
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)