Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Myter og fakta om køprising

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Køprising blir av trafikkplanleggere fremholdt som et godt tiltak for å redusere køene i rushtiden. Likevel skaper køprising sterk debatt og er vanskelig å gjennomføre. Denne rapporten tilbakeviser mange av mytene som er skapt, og konkluderer med at køprising har god effekt der det er innført, køene reduseres betydelig, forurensningen fra biltrafikken går ned, det er et samfunnnsøkonomisk lønnsomt tiltak, tiltaket får økt tilslutning når det først er gjennomført og det er mulig å utforme ordningen slik at uheldige fordelingsvirkninger reduseres. Informasjonen bygger i stor grad på erfaringer fra Singapore, London og Stockholm, byer som alle har innført køprising.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-15 12:00:15.389375
MODIFIED 2021-04-05 22:02:07.421112+00:00
CREATED 2013-05-15 12:00:15.389375
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)