Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Hovedproblemstillingen for dette arbeidet har vært om midlertidighet innebærer en styrking eller en svekkelse av individers og gruppers arbeidstilknytning. Denne kunnskapsoversikten gjennomgår en rekke problemstillinger, empiriske funn, diskusjoner og perspektiver på denne problemstillingen fra både norsk og internasjonal forskning. Rapportens selvstendige bidrag er å sortere i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget på den ene siden, og å åpne og løfte dagens debatt om midlertidighet i Norge på den andre. For å nærme oss spørsmålet om midlertidighet innebærer en styrking eller en svekkelse av individers og gruppers arbeidsmarkedsdeltakelse og for å sortere i forskningslitteraturen har vi operert med to hovedperspektiver; integreringsperspektivet, som vektlegger styrkingen av arbeidsmarkedsdeltakelsen, og innelåsningsperspektivet, som opprettholder at individers og gruppers arbeidslivstilknytning svekkes av midlertidighet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 964.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:20:43.146615
MODIFIED 2019-01-15 07:00:24.379209+00:00
CREATED 2017-01-19 12:20:43.146615
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)