Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon har fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert følgeevaluering av FORKOMMUNE-programmet på oppdrag fra Forskningsrådet. Ettersom innovasjonsaktiviteten i norske kommuner og fylkeskommuner er lite dokumentert er det hensiktsmessig å foreta en grundig kartlegging av nåsituasjonen for innovasjonsaktivitet i norske kommuner ved programmets oppstart. På den måten vil vi få etablert et kunnskapsgrunnlag som er utgangspunkt for å vurdere hvilke effekter programmet har hatt på kommuners evne og kapasitet til å gjennomføre innovasjonsarbeid. Et sentralt aspekt ved FORKOMMUNE-programmet er fokuset rettet mot forskning. Forskningsrådet ønsker et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og kommunesektoren for å utvikle og realisere mer innovasjon i norske kommuner. Vi har derfor fokusert på å dokumentere omfanget av samarbeid mellom kommunene og forskningsinstitusjonene. Vi har også kartlagt hvilken kompetanse som etterspørres i kommunen i forbindelse med innovasjonsprosjekter, og undersøkt nærmere hva forskningsinstitusjonene kan bidra med.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:01:05.710346
MODIFIED 2021-06-22 00:01:05.722612
CREATED 2021-06-22 00:01:05.710346
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)