Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Når alle stemmer teller - : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : kirkevalget 2009

Samtlige partier på Stortinget inngikk våren 2008 en avtale om at relasjonen mellom stat og kirke skal endres. Som del av avtalen ble en enige om å samarbeide med Den norske kirke om å gjennomføre en demokratireform. Reformen har fire forutsetninger: - det skal etablere reelle valgalternativer, - kirkelige valg skal holdes sammen med offentlige valg, - bruken av direkte valg skal økes, - det skal gjennomføres forsøk med ulike ordninger.

Forskerne analyserer og drøfter hvorvidt Stortingets krav til demokratireformen i Den norske kirke er oppfylt.

Forskerne argumenterer for at demokratireformens historiske forutsetninger må tas med i betraktningen når Kirkevalget skal vurderes.

Forskerne kommer til at tre av fire krav er innfridd med Kirkevalget 2009.

Kritikken retter seg særlig mot i hvilken grad Kirken har maktet å etablere reelle valgalternativer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:25.535291
MODIFIED 2018-01-26 10:00:41.956816+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:25.535291
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)