Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO notat.

I dette notatet bringer vi kommunalt ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsorganisasjonen. Vi har intervjuet 17 informanter fra henholdsvis skole- og pleie- og omsorgssektoren som har valgt å ta opp kritikkverdige forhold både internt og eksternt. Blant informantene finner vi rektorer lærere, vernepleiere, hjelpepleiere hovedvernombud og tillitsvalgte som alle har vært befattet med tematikken varsling. I tillegg er to ledere intervjuet på mer generelt grunnlag. Vi søker svar på følgende: 1) Hvorfor valgte arbeidstakerne å varsle, og hva varsles det om? 2) Hvordan gikk arbeidstakerne frem i varslingsprosessen, og hvilke reaksjoner ble de møtt med fra ledelsen og kollegaer? 3) Hvilke effekter fikk varslingen i ettertid?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 275.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:32.929306
MODIFIED 2016-09-21 06:00:13.065547+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:32.929306
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)