Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

I denne rapporten vises det nærings‐, skatt‐ og sysselsettingsvirkninger av petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Skagerrak for 2010, 2020 og 2030. Beregningene tar utgangspunkt i Oljedirektoratets framskrivinger for produksjon og investeringer for felt i Nordsjøen i 2020 og 2030. Beregning av nærings‐ og sysselsettingsvirkninger er gjort ved hjelp av Menons modell for beregning av nærings‐ og sysselsettingsvirkninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:02:22.035732
MODIFIED 2015-10-16 08:19:48.693894+00:00
CREATED 2014-10-24 22:02:22.035732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)