Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten diskuterer "næringslivets avstandskostnader", med tanke på om begrepet kan gjøres til en operasjonaliserbar målestokk for transportpolitikken. Det konkluderes med at begrepet vanligvis tillegges et betydningsinnhold som går ut over transportpolitikkens tradisjonelle doméne. Begrepet gir en bedre forståelse av de avstandsrelaterte transaksjonskostnadene næringslivet opplever, men viser også transportpolitikkens begrensede påvirkningsmuligheter på disse. Videre studerer rapporten korrelasjonen mellom fraktrater og transportavstand for små, nasjonale samlastforsendelser. Den tegner et sammensatt bilde av prisdannelsen i dette markedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:03:42.749352
MODIFIED 2016-08-12 06:02:08.298007+00:00
CREATED 2012-08-13 12:03:42.749352
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)