Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten presenterer resultater fra en studie av naturbruk og vern knyttet til åtte nordnorske verneområder. Politiske målsettinger om naturvern kombinert med næringsutvikling i og rundt verneområdene har ført til en rekke små foretak og etableringsforsøk innen reiseliv og opplevelsesproduksjon. Utvikling av naturbruk kombinert med vern fordrer en bevisst markedsutvikling der tilbudet av tjenester og betalte opplevelser utvikles parallelt med, og uten at det kommer i konflikt med nordmenns tradisjonelle friluftsliv. Verneplanprosesser bør forsøke å utnytte en felles forståelse mellom grunneier- og verneinteresser, og å unngå at planprosessen blir en arena for polariserte holdninger og eskalering av konflikter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:42.448559
MODIFIED 2014-08-14 11:49:46.632990+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:42.448559
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)