Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

ND er et tverretatlig og tverrfaglig prosjekt. Målgruppen for dom til ND er tunge rusmiddelmisbrukere, men det er tillagt de lokale prosjektene i Bergen og Oslo å definere målgruppen nærmere. De konkluderte med at ND ikke kan være et tilbud for de aller tyngste rusmiddelmisbrukerne og de med alvorlige psykiske lidelser. Begge teamene har imidlertid det første året hatt en overvekt av tunge rusmisbrukere med forholdsvis lange kriminelle karrierer i programmet. På grunnlag av datamaterialet i denne rapporten fra det første oppstartsåret, er det for tidlig å si om ND kan være en modell for andre straffegjennomføringsformer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 437.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:47.105558
MODIFIED 2021-04-05 22:01:48.558304+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:47.105558
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)