Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"

”Trygt hjem for en 50-lapp” er et trafikksikkerhetstiltak som skal gi ungdom mulighet til sikker transport hjem fra aktiviteter utenfor regulære rutetider, først og fremst i forbindelse med helgedager, men også i forbindelse med spesielle arrangement der det er et behov for slik transport. Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomført en nasjonal evaluering av ”Trygt hjem for en 50-lapp”. Oppdraget er gjennomført i perioden januar – april 2009. Formålet med evalueringen har vært å 1. kartlegge forekomst av ordningen i norske fylkeskommuner 2. kartlegge hvordan ordningen organiseres og praktiseres 3. innhente erfaringer om bruk av ordningen og hvordan ordningen oppleves av brukerne(brukertilfredshet) 4. analysere ordningens effekt på trafikkulykker

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 628.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.633009
MODIFIED 2016-08-12 06:05:44.095389+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.633009
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)