Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008

Terramar AS og Asplan Viak AS gjennomførte i 2006 kvalitetssikring (KS1) av beslutningsgrunnlaget for utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet. Museet var den gang planlagt lokalisert til Tullinløkka, inkludert arealer i Kristian Augusts gate (KA). Oppdragsgiver var Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Rapport fra kvalitetssikringen forelå 7. juli 2006. I juni 2007 gjennomførte vi en tilleggsvurdering av konsekvenser ved eksternt magasin. Som grunnlag for vurderingen lå nye museumsfaglige utredninger og driftsøkonomiske beregninger med hensyn til valget mellom eksternt versus internt magasin. Det foreligger nå en oppdatert alternativanalyse, der samlokalisering av Nasjonalmuseet i et nybygg på Vestbanen er vurdert opp mot lokalisering på Tullinløkka. Staten har inngått avtale med Oslo kommune om å kjøpe tilbake deler av vestbanetomten, i den hensikt å kunne realisere prosjektet der. Terramar og Asplan Viak er engasjert av Finansdepartementet og Kultur- og kirke-departementet for å gjennomgå den nye dokumentasjonen, og vurdere dette som beslutningsgrunnlag for konseptvalg i Nasjonalmuseets utbyggingsprosjekt. Oppdraget omfatter ikke utarbeidelse av en ny alternativanalyse, men kun en vurdering av den mottatte dokumentasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 310.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-11 12:01:06.585851
MODIFIED 2017-12-31 20:00:21.035428+00:00
CREATED 2011-06-11 12:01:06.585851
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)