Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov

Rapporten gir en gjennomgang av status innen karriereveileding med hensyn til styring og struktur samt utredninger nasjonalt og internasjonalt. Den nevner spesielt utfordringer for innvandrere og konkluderer med at det er behov for et nasjonalt fagorgan. Oppgavene for et nasjonalt fagorgan blir beskrevet. Dette er oppgaver knyttet til funksjoner som styrking av departementer og direktorater, og dessuten som kunnskapsforvalter, koordinator, kunnskapssenter og kvalitetsutvikler. I rapporten blir det foreslått organisering og styringsform. Fagorganet er da plassert på nivå med direktoratene som et koordinerende ledd, med et tverrsektorielt forum knyttet til seg. Fagorganet er direkte underlagt de to departementene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 296.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:00:43.885034
MODIFIED 2014-08-14 11:47:38.791523+00:00
CREATED 2013-10-26 12:00:43.885034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)