Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer

Sosial- og helsedirektoratet ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten den 02. juli. 2007 å vurdere de foreliggende studiene om kostnadseffektivitet ved bruk av natalizumab (Tysabri) og oppsummere om og eventuelt hvor kostnadseffektivt medikamentet er.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 485.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-26 00:00:54.748820
MODIFIED 2015-10-16 08:19:57.205926+00:00
CREATED 2014-10-26 00:00:54.748820
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)