Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat .

Telemarksforsking gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporteringssystem rettet mot hovedprosjektene i programmet. Dette notatet sammenfatter og analyserer resultatene fra fjerde og siste rapportering, dvs. for 2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 14:02:09.970681
MODIFIED 2017-01-19 14:02:11.893100
CREATED 2017-01-19 14:02:09.970681
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)