Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Telemarksforsking gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporteringssystem rettet mot hovedprosjektene i programmet. Dette notatet sammenfatter og analyserer resultatene fra andre rapportering, dvs. for 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-25 02:00:43.677084
MODIFIED 2015-10-16 08:19:46.494044+00:00
CREATED 2014-10-25 02:00:43.677084
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)