Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008

Rapporten tilhører rapportseriene Biofokus-rapport.

BioFokus, Miljøfaglig Utredning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utført naturfaglige undersøkelser av 177 bekkekløfter i Buskerud (36), Telemark (57), Aust-Agder (18), Vest-Agder (21) og Møre og Romsdal (45). 164 lokaliteter med et samlet areal på ca 82. 600 km2 har blitt avgrenset som verdifulle. Vurdert etter en skala fra 0 (ingen verdi) til 6 (nasjonalt verdifull, svært viktig), fordeler områdene seg som følger (ant. lok. i parantes): verdi 6 (4), verdi 5 (21), verdi 4 (40), verdi 3 (58, verdi 2 (27), verdi 1 (14), og verdi 0 (13). 376 naturtypelokaliteter (kjerneområder) er avgrenset, og 237 rødlistearter er kjent fra de aktuelle områdene. Undersøkelsene bekrefter at bekkekløfter er av de mest verdifulle naturtypene i Norge, med store ansamlinger av biologisk mangfold. Mange kløfter har imidlertid moderate til små naturverdier, og de mest verdifulle lokalitetene er få. I dette prosjektet var kløfter med høyest naturverdi konsentrert til Buskerud, Telemark og Møre og Romsdal.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:19.349403
MODIFIED 2020-04-23 10:00:22.000387+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:19.349403
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)