Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet ble lagt fram våren 2016, og stortingsbehandlingen høsten 2016 la rammene for utviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen i tiden framover. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra ASD evaluert hvordan delstrategier og retningsvalg i meldingen er iverksatt og kommer til syne i arbeids- og velferdsforvaltningen. Hensikten med oppdraget har vært å få mer kunnskap om iverksetting og virkninger av strategier og retningsvalg i en kompleks organisasjon som arbeids- og velferdsforvaltningen. Evalueringen startet 22. desember 2017, og rapport ble publisert 17. desember 2020.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-23 00:01:13.081081
MODIFIED 2021-07-23 00:01:13.156343
CREATED 2021-07-23 00:01:13.081081
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)