Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

Man vet i dag lite om hvordan arbeidssøkere kommer i jobb og hvorvidt de vurderer NAVs formidlings­bistand som nyttig. Det er kunnskap om dette og om den bistanden som gis til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere ny arbeidskraft som er belyst i dette prosjektet. Det overordnete spørsmålet som har vært belyst kan formuleres slik: Hvordan er NAV til hjelp for personer som søker jobb, og for arbeidsgivere som søker arbeidstakere? Formålet med prosjektet har vært å få økt kunnskap om formidlings- og rekrutteringsbistand ved NAV- kontor og brukernes jobbsøking.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:06:11.802498
MODIFIED 2017-02-10 12:06:12.049730
CREATED 2017-02-10 12:06:11.802498
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)