Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Prosjektet Vilje Viser Vei har vært en viktig del av Arbeids- og velferdsetatens satsing overfor personer med psykiske lidelser. Denne rapporten omfatter evalueringen av fylkeskoordinatorstillingene som inngår i delprosjektet ”nettverksbygging og kompetanseutvikling”.

Hovedspørsmålet i evalueringen: Har etableringen av koordinatorstillinger hatt betydning for å oppnå målet med å gi arbeidssøkere med psykiske lidelser et bedre tjeneste- og tiltakstilbud, og bidrar dette til å få flere arbeidssøkere med psykiske lidelser i arbeid?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 532.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:02:06.645383
MODIFIED 2014-08-14 11:47:37.208076+00:00
CREATED 2013-10-22 12:02:06.645383
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)