Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag for transportetatene og Avinor har Vista Analyse beregnet netto ringvirkninger av investeringer i fire infrastrukturprosjekt som skal vurderes i NTP: E16 Svolvær Å og ny flyplass på Gimsøy, E39 Ålesund – Molde, E16 og jernbane Voss-Arna og jernbane Sandnes-Nærbø.

Vi vurderer netto ringvirkninger av fire transportinfrastrukturprosjekt i Nasjonal transportplan 2018-2029. Netto ringvirkninger deles i produktivitetsvirkninger, virkninger i arbeidsmarkedet og virkninger i lokale produktmarkeder. De er knyttet til eksterne effekter, imperfekt konkurranse eller skattekiler. Vi finner at netto ringvirkninger varierer mye fra prosjekt til prosjekt, men kan utgjøre så mye som 25 prosent tillegg til tradisjonell nytte. Det er imidlertid stor usikkerhet, og null virkning for noen eller alle prosjekter kan ikke utelukkes. Rapporten er ment som et bidrag til metodeutvikling med tallmessige illustrasjoner

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-01 01:01:18.001305
MODIFIED 2020-03-01 01:01:19.371864
CREATED 2020-03-01 01:01:18.001305
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)