Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

NGU : relasjonskartlegging, vurdering av kommunikasjonsarbeidet og anbefaling av tiltak

NGU har til hensikt å lage en kommunikasjonsstrategi, og har i den forbindelse leid inn kommunikasjonsbyrået Knut Røe AS for å lage en kartlegging og analyse som skal være en plattform for kommunikasjonsstrategien.

Det er gjennomført en relasjonskartlegging blant 72 av NGUs kunder. Det er videre gjennomført en fokusgruppe internt ved NGU og samtaler med Nærings og Handelsdepartementet. I tillegg er tre kommuner blitt kontaktet.

Knut Røe AS har analysert det innsamlede materiale og på denne bakgrunn satt opp forslag til tiltak som NGU blir anbefalt å gjennomføre.

De gjennomførte undersøkelsene og intervjuene viser at NGU har en sterk faglig posisjon og ellers skårer bra på kundebehandling. NGU skårer lavest på informasjon og kommunikasjon, men også disse resultatene er gode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 105.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:14.313518
MODIFIED 2016-08-12 06:05:51.694677+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:14.313518
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)