Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Rapporten er basert på kvalitative intervjuer med 29 irregulære migranter av ulike nasjonaliteter og i ulike aldre, som alle hadde fått avslag på sin asylsøknad. Målet med prosjektet er å granske forskjellige sider ved irregulære migranters levekår i Norge, med hovedfokus på opplevelsen av å leve her uten lovlig opphold. Rapporten gir følgende anbefalinger: • Irregulære migranters levekår ville generelt blitt bedre hvis deres tilgang til helsetjenester og botilbud var mer organisert enn i dag. • Konsekvensene for enkeltpersoner, organisasjoner og helsepersonell som yter bistand til irregulære migranter må avklares ytterligere. • Situasjonen til irregulære migranters barn bør vurderes med henblikk på å sikre deres juridiske rettigheter og menneskerettigheter. • Det foreslås å se nærmere på mulige løsninger for irregulære migranter som har vært her over lengre tid og for hvem retur er usannsynlig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 01:01:56.104292
MODIFIED 2018-01-10 22:00:33.436424+00:00
CREATED 2015-01-02 01:01:56.104292
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)