Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har sammen med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Det inngår fire tiltak i studien. To av tiltakene anskaffes fra forhåndsgodkjente virksomheter, avklaring i skjermet sektor og arbeid med bistand. To av tiltakene i evalueringen er anbudsbaserte tiltak, avklaring og oppfølging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:01:14.297946
MODIFIED 2014-08-14 11:47:48.609389+00:00
CREATED 2013-11-20 13:01:14.297946
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)