Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt der det har blitt sett nærmere på NOKUTs tilsynsarbeid med relevans for doktorgradsutdanningen i perioden 2003-2009. Rapporten presenterer analyse, sammenstilling og diskusjon av NOKUTs faglige vurderinger slik de framgår av sakkyndige komiteers rapporter fra tilsynsarbeidet, og NOKUTs egen praksis i arbeidet med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:03:27.526024
MODIFIED 2017-11-02 07:00:41.913243+00:00
CREATED 2011-07-06 17:03:27.526024
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)