Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nominering og konstituering i norske kommunar

Rapporten tilhører rapportseriene Rokkansenterets notatserie.

I dette notatet har vi undersøkt to viktige fasar i det lokalpolitiske rekrutteringsarbeidet. For det første har vi undersøkt nokre sider ved dei kommunale nominasjonane, der partia rekrutterer kandidatar til vallistene før valet. For det andre har vi sett på sider ved konstitueringsprosessen, der partia fordeler lokalpolitiske verv imellom seg etter at kommunevalet er unnagjort. I begge tilfeller har vi vore opptekne av korleis prosessane påverkar kjønnssamansettinga av dei organa ein rekrutterar til. Hovuddelen av datamaterialet er henta frå prosjektkommunane, men vi har samanlikna resultata herfrå med landsomfattande data der vi har hatt tilgang til slike.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 243.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:03.290937
MODIFIED 2017-12-03 04:00:35.954976+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:03.290937
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)