Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-notat.

Notatet gir en mest mulig samlet oversikt over Norges deltagelse i Interreg-samarbeidet i tiden 2000-2006 og får fram hvilken nytte Norge og norske aktører har av å være med i denne typen regionalpolitiske satsinger. Oppgåva var å hente fram eit erfaringsmateriale frå norsk deltaking i eit av EU sine fellesskapsinitiativ – Interreg. Det var ein føresetnad at det meste av materialet skulle vera så ferskt som råd var, dvs. hovudsakleg kunnskap og erfaringar frå inneverande Interreg-periode, 2000 – 2006. Materialet gjev ei mest mogeleg samla oversikt over Noreg si deltaking i Interreg-samarbeidet og få fram kva nytte Noreg og norske aktørar har av å vera med på denne typen regionalpolitiske satsingar. Materialet er og brukt som underlag for den informasjonsbrosjyren som vart laga til den internasjonale konferansen om Interreg i Ålesund i midten av mai 2005.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:01:13.788342
MODIFIED 2018-06-04 10:00:13.518307+00:00
CREATED 2011-07-06 17:01:13.788342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)