Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid

Rambøll Management har gjennomført en organisasjonsevaluering av Norsk Designråd (ND) og Norsk Form (NF). Evalueringens mandat ligger i Handlingsplan for kultur og næring (juni 2007) hvor et av tiltakene er iverksetting av utredningsarbeid for å evaluere samarbeid mellom ND og NF, som er samlokaliserte i Norsk Design- og arkitektursenter (DogA). Det er foretatt en vurdering av eksisterende samarbeid, samt en vurdering av fremtidig samarbeid mellom organisasjonene. Dette har bunnet ut i en scenarioanalyse som skisserer tre ulike alternativer for fremtidig organisering hvor fordeler og ulemper presenteres ved hvert alternativ samt anbefalinger til valg av scenario for fremtidig organisering av samarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 678.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:07.266661
MODIFIED 2018-01-10 22:00:37.712053+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:07.266661
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)