Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk form : en evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hvordan har Norsk Form fylt sin rolle som smaksdommer og samfunnsdebattant? Hva har kommet ut av Norsk Forms virksomhet og på hvilken måte har Norsk Form vekket oppmerksomhet i mediene? Dette er noen sentrale spørsmål som stilles i rapporten "Norsk Form. En evaluering. " Norsk Form ble opprettet i 1993 av Kulturdepartementet. I løpet av årene stiftelsen har eksistert, har organisasjonen vokst fra åtte til 25 ansatte. I hovedsak har Norsk Form arbeidet med utstillinger, prisutdelinger, kampanjer, foredrag og konferanser.

Det er Professor Søren Kjørup ved Roskilde Universitetssenter som på oppdrag fra Norsk kulturråd har evaluert Norsk Form. Kjørup har hatt tre utgangspunkter for arbeidet: Å se oppgaven som et bredt humanistisk forskningsprosjekt om Norsk Form, gi en framstilling som kan vekke interesse også utover de berørte parter og så langt som mulig forankre skildringer og synspunkter i skriftlige kilder.

I evalueringen kommer Kjørup med en rekke anbefalinger til arbeidet videre i Norsk Form, blant annet at Norsk Form: · bør ha tydeligere målsettinger i planleggingen av nye prosjekter · bør konsentrere og fokusere virksomheten og redusere faste utgifter · bør drøfte med KKD måter å finansiere samarbeidsprosjekter på · sitt styre og ledelse bør overveie å endre senterets vedtekter

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 540.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:22.938504
MODIFIED 2016-08-12 06:01:28.025047+00:00
CREATED 2012-01-29 20:39:22.938504
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)