Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten presenterer prosjektet «Evaluering av Norsk Kulturminnefond», og er gjennomført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet våren 2016. Frem til utgangen av 2012 var Kulturminnefondet finansiert av midler fra statlige grunnfond. I 2013 ble fondet underlagt departementet som er statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Evalueringen har særlig søkelys på årene etter at fondet ble statlig forvaltningsorgan, og tar for seg i hvilken grad fondet oppnår målene som er satt, hvordan organiseringen fungerer samt gir en beskrivelse av fondets systematiske arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 00:02:16.717834
MODIFIED 2017-12-14 00:02:18.802062
CREATED 2017-12-14 00:02:16.717834
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)