Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av Norsk kulturminnefond. Fondet ble i Stortinget besluttet opprettet i 2002, og kom i gang mars 2003. Fondet var et nytt virkemiddel innen kulturminneforvaltningen, som et tillegg til de eksisterende tilskuddsordningene. I 2013 ble fondet et ordinært forvaltningsorgan med midler over en egen post i statsbudsjettet.

Evalueringen tar først og fremst for seg perioden etter 2013, og det er lagt vekt på fondets måloppnåelse, organisering og arbeidsform.

Funnene i evalueringen levner liten tvil om at Kulturminnefondet lykkes i å nå målene som er satt både i de overordnede vedtektene og i det mer spesifikke tildelingsbrevet fra departementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-22 00:01:03.326213
MODIFIED 2018-02-22 00:01:03.412145
CREATED 2018-02-22 00:01:03.326213
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)