Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Difi har gjennomgått den nasjonale organiseringen og påvirkningsstrategien, og kommet med forslag til forbedringer, slik som involvering av flere medarbeidere, mer overvåking og analyse av utviklingen, styrket rapportering, bedring av kommunikasjonen mellom norske aktører og avklaring av hvilke saker som skal opp i de samarbeidsorganene hvor Norge deltar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:07:51.118703
MODIFIED 2017-01-19 12:07:51.370875
CREATED 2017-01-19 12:07:51.118703
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)