Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?

Rapporten gjennomgår norsk oljevern, drøfter utfordringer og foreslår 16 tiltak for å styrke, teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:01:08.846022
MODIFIED 2016-04-07 00:01:09.135232
CREATED 2016-04-07 00:01:08.846022
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)