Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?

Norsk i går, i dag og i morgen? er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter-og museum (IKM), og har som mål å dokumentere den nyere innvandringshistorien gjennom innsamling av livshistorier.

Evalueringen fokusererer på metodiske og organisatoriske problemstillinger knyttet til dokumentasjon av «det flerkulturelle Norge», samt gjennomføringen og resultatene av dokumentasjonsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 586.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-01 12:01:19.498548
MODIFIED 2017-05-07 15:02:18.248190+00:00
CREATED 2011-06-01 12:01:19.498548
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)