Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norske Eksportforetak : en analyse av mikrodata fra 2001 til 2008

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Eksportbedrifter i Fastlands-Norge er mer produktive og har en høyere produktivitetsutvikling enn øvrige bedrifter. I denne utredningen studeres hvordan norske eksportbedrifter skiller seg fra øvrige bedrifter lokalisert i Fastlands-Norge ved hjelp av mikrodata fra Statistisk sentralbyrå i perioden 2001-2008. Vi finner at antall eksportforetak har økt fra 14 000 til 18 500 i den aktuelle perioden. I 2008 hadde disse eksportforetakene 190 prosent flere ansatte, 13 prosent høyere lønnsutgifter pr arbeider og 26,6 prosent høyere produktivitet enn øvrige foretak i Fastlands- Norge. I perioden 2002-2008 har eksportforetakene også 1,4 prosentpoeng høyere produktivitetsvekst enn øvrig næringsliv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 858.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-14 13:02:12.172198
MODIFIED 2014-08-14 11:42:30.686150+00:00
CREATED 2012-12-14 13:02:12.172198
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)