Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Utgangspunktet for arbeidet med denne rapporten er et ønske om å få kunnskap om hvordan finanskrisen har påvirket situasjonen i noen norske næringsklynger, og hvordan klyngepro-sjektene som inngår i Arena- og NCE-programmene har opptrådt som aktører i denne sammenheng.

Selv om krisen fikk til dels store og akutte virkninger for noen av klyngene, er det en hovedkonklusjon at krisen fikk vesentlig mindre betydning enn det man opprinnelig forventet. Men den har hatt betydning blant annet ved at den har bidratt til å utløse mer samarbeid og innovasjonsaktivitet blant aktørene i klyngen, og den har bidratt til å forsterke samarbeidet utad, bl. a. til høgskoler og forskningsmiljøer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 01:01:05.970663
MODIFIED 2015-10-16 08:20:22.691988+00:00
CREATED 2015-01-16 01:01:05.970663
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)