Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Climate Research : An evaluation

In early 2011, the Norwegian Research Council (RCN) appointed a committee to review Norwegian climate research. The aim of the evaluation was to provide a critical review of Norwegian climate research in an international perspective and to recommend measures to enhance the quality, efficiency and relevance of future climate research.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:01:20.695937
MODIFIED 2018-01-26 10:01:06.376241+00:00
CREATED 2014-03-26 13:01:20.695937
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)