Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Development Assistance to Private Sector Development and Job Creation : a mapping of policy objectives, aid flows and lessons from the liteature

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Utvikling av privat sektor er et prioritert område innenfor norsk bistand og internasjonalt. Det er også et område i rask endring. Internasjonalt snakker man ikke lenger om økonomisk vekst, men om bærekraftig og inkluderende vekst som ikke ødelegger klima og miljø eller bryter menneskerettigheter. Evalueringen kartlegger formålet med norsk bistand til privatsektorutvikling og omfanget av innsatsen. I tillegg ser den på kunnskap fra forskning og evaluering for å gjøre en faglig vurdering av innretningen på denne bistanden.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-05-13 00:00:53.041362
MODIFIED 2020-05-13 00:00:53.791094
CREATED 2020-05-13 00:00:53.041362
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)