Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

Den norske handlingsplanen for miljørelatert bistand (2006) forutsetter at resultatene av tiltakene skal evalueres. Hovedmålet med denne studien var å bidra til et bedre grunnlag for senere evaluering gjennom å dokumentere startsituasjonen. Studien skaffet til veie data og indikatorer for å vurdere miljø- og levekårsendringene i tre land, Malawi, Tanzania og Indonesisk Papua.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)
  2. FinalReport_Indonesia.pdf (pdf, 984.9KB)
  3. FinalReport_Malawi.pdf (pdf, 2.6MB)
  4. FinalReport_Tanzania.pdf (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:03:09.915268
MODIFIED 2016-11-28 10:01:09.983254+00:00
CREATED 2014-04-16 13:03:09.915268
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)