Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study

Denne kartleggingsstudien presenterer og analyserer størrelse, trender og karakteristikker ved norsk støtte til kvinners rettigheter og likestilling. Den vurderer i hvilken grad norsk bistand er i tråd med Norges strategiske prioriteringer for støtte på feltet, og hvorvidt markøren for kjønn er riktig anvendt ved et utvalg prosjekt som er støttet. Kartleggingen er en forstudie til Evaluering av støtte til kvinners rettigheter og likestilling, som ble ferdigstilt i 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:04:05.240901
MODIFIED 2017-02-10 12:04:05.251290
CREATED 2017-02-10 12:04:05.240901
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)