Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Peacebuilding Policies: Lessons Learnt and Challenges Ahead

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Utsteingruppens studie om fredsbygging ble initiert i 2002. Studien fokuserer på fredsbyggings-erfaringene til de fire landene, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia – som sammen utgjør Utsteinsgruppen, en ramme for samarbeid rundt fredsbygging- og utviklingsspørsmål. Hovedelementet i studien er en oversikt over de fredsbyggingsaktivitetene og prosjektene finansiert, støttet og implementert av regjeringene i landene til Utsteingsgruppen, i perioden 1997-2001.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 256.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:58.433957
MODIFIED 2013-02-14 18:12:54.455954
CREATED 2011-05-10 10:07:58.433957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)