Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Polar Research - An Evaluation

Denne første internasjonale evalueringen av norsk polarforskning slår fast at norske polarforskere publiserer i verdensklasse og at norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Den sentrale betydningen Svalbard har som forskningsplattform framheves i evalueringsrapporten. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-03 00:02:31.293812
MODIFIED 2018-08-03 00:02:32.395513
CREATED 2018-08-03 00:02:31.293812
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)