Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

The present study first examines the theoretical and historical background of the longstanding focus on active learning ideas and approaches within the Norwegian compulsory education. Secondly it investigates what Norwegian teachers today view as active learning and what stances they have towards what they conceive of as active learning

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:41.917912
MODIFIED 2014-08-14 11:49:46.177315+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:41.917912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)